dijous, 6 de desembre de 2012

L'expansió dels dragons

Les nits d'estiu si hom pot sopar a l'exterior sota les estrelles, el normal es que observem com els llums atrauen a molts insectes nocturns com les arnes , i així si es dóna el cas, un petit rèptil també hi farà cap per fer-hi també el seu sopar; parlo del dragó (Tarentola mauritanica). Aquest gèconid el qual la seva àrea de distribució era reduïda s'ha vist ampliada els últims anys, l'home d'alguna manera o altra en deu ser una causa, ja sigui per que els transporta via cotxe com a polissons o també pel canvi climàtic provocat per les nostres accions.

Avui a l'espai El medi ambient de TV3 parlen dels dragons: